ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

MENU

...

การเตรียมความพร้อมก่อนมาฉีดวัคซีน

...
...
...
...
...
... ดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปหมอพร้อม

อาการไม่พึงประสงค์

...
...
...
...
...
...